Advertorials / Success stories

Met enige regelmaat verschijnen er in vakbladen artikelen (advertorials) over onze producten en leveranciers maar ook over toepassingen (success stories) waarbij de Hiflex producten worden ingezet.

Soms zijn de artikelen in samenwerking met afnemers geschreven, soms ook door vakjournalisten en hoofdredacteuren van toonaangevende vakbladen.
Ieder jaar wordt er met een vakjournalist of hoofdredacteur één van onze producenten bezocht.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de artikelen die de laatste jaren in de Nederlandse vakbladen zijn verschenen.