Skip to main content
Motortronics logo

iERS -energiebesparing

Motortronics wit

iERS -energiebesparing

iERS – Intelligent Energy Recovery System

Met de stijgende energieprijzen en energiebewustzijn wordt het steeds belangrijker om energie besparende producten in te zetten. Om de industrie te helpen om energie te besparen heeft Motortronics een aantal energiebesparende producten ontwikkeld. Het merendeel van de vandaag de dag ingezette DKA motoren draait op een vast toerental en een vaste spanning. Deze motoren verbruiken zo’n 2/3 van de elektrische energie in de industrie. Dit wetende, zou het een overweging kunnen zijn om bij de inzet en vervanging van magneet schakelaars een Motortronics energie besparende softstarters in te zetten.

Nieuwsbrief

Ontvang elk kwartaal onze nieuwsbrief met nieuws over producten, evenementen en wetenswaardigheden.

Motortronics’s iERS energiebesparende systeem werkt door de reductie van ijzerverliezen in een motor die niet vol belast wordt. De energiebesparing hangt af van een aantal factoren. Ook spelen het rendement van de motor en de belasting een rol. iERS is een technologie die de spanning, stroom en power factor tijdens de start van een motor monitort. De verkregen informatie wordt gebruikt om er voor te zorgen dat de motor met een hoge efficiëntie loopt tijdens alle belastingniveaus.

iERS schematisch

iERS bespaart energie door de spanning in overeenstemming te brengen het gevraagde koppel aan de motoras. Wanneer een DKA motor licht wordt belast neemt de power factor en het rendement af. Dit leidt direct tot energieverlies. De verlaging van de powerfactor wordt veroorzaakt door het ontwerp van de motor en de wetten uit de natuurkunde. Deze verliezen staan bekend als excitatieverliezen. iERS monitort continu de power factor en herkent wanneer de motor lichter wordt belast en past direct de spanning en stroom op de motor aan om aan te sluiten op de aanwezige belasting. Dit verhoogt niet alleen de partiële belastings-powerfactor, maar vermindert het energieverbruik in kW. Indien de motor weer volledig wordt belast en de power factor toeneemt, dan zal de iERS functie zichzelf “bijpassen” om tijdens alle belastingsituaties het meest optimale rendement te behalen. Motortronics™ Soft Starters besparen ook indirect kosten doordat elektrische en mechanische belasting op installaties wordt gereduceerd. Dit resulteert in minder stilstandstijd en onderhoudskosten op elektrische installaties, tandwielkasten, aandrijfriemen en mechanische componenten. Naast dat Motortronics de eigen softstarters ontwikkelt en bouwt, levert Motortronics ook maatoplossingen aan wereldwijd gevestigde grote ondernemingen. In verband met de internationale positie, zijn de engineers van Motortronics actieve leden van IEC werkgroepen die wereldwijd standaarden voor producten voorbereiden. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten zijn zij dan ook volledig op de hoogte van de meest actuele eisen van CENELEC, IEC, CCC, CSA en UL.

iERS – Intelligent Energy Recovery System

Met de stijgende energieprijzen en energiebewustzijn wordt het steeds belangrijker om energie besparende producten in te zetten. Om de industrie te helpen om energie te besparen heeft Motortronics een aantal energiebesparende producten ontwikkeld. Het merendeel van de vandaag de dag ingezette DKA motoren draait op een vast toerental en een vaste spanning. Deze motoren verbruiken zo’n 2/3 van de elektrische energie in de industrie. Dit wetende, zou het een overweging kunnen zijn om bij de inzet en vervanging van magneet schakelaars een Motortronics energie besparende softstarters in te zetten.

Motortronics’s iERS energiebesparende systeem werkt door de reductie van ijzerverliezen in een motor die niet vol belast wordt. De energiebesparing hangt af van een aantal factoren. Ook spelen het rendement van de motor en de belasting een rol. iERS is een technologie die de spanning, stroom en power factor tijdens de start van een motor monitort. De verkregen informatie wordt gebruikt om er voor te zorgen dat de motor met een hoge efficiëntie loopt tijdens alle belastingniveaus.

iERS schematisch

iERS bespaart energie door de spanning in overeenstemming te brengen het gevraagde koppel aan de motoras. Wanneer een DKA motor licht wordt belast neemt de power factor en het rendement af. Dit leidt direct tot energieverlies. De verlaging van de powerfactor wordt veroorzaakt door het ontwerp van de motor en de wetten uit de natuurkunde. Deze verliezen staan bekend als excitatieverliezen. iERS monitort continu de power factor en herkent wanneer de motor lichter wordt belast en past direct de spanning en stroom op de motor aan om aan te sluiten op de aanwezige belasting. Dit verhoogt niet alleen de partiële belastings-powerfactor, maar vermindert het energieverbruik in kW. Indien de motor weer volledig wordt belast en de power factor toeneemt, dan zal de iERS functie zichzelf “bijpassen” om tijdens alle belastingsituaties het meest optimale rendement te behalen. Motortronics™ Soft Starters besparen ook indirect kosten doordat elektrische en mechanische belasting op installaties wordt gereduceerd. Dit resulteert in minder stilstandstijd en onderhoudskosten op elektrische installaties, tandwielkasten, aandrijfriemen en mechanische componenten. Naast dat Motortronics de eigen softstarters ontwikkelt en bouwt, levert Motortronics ook maatoplossingen aan wereldwijd gevestigde grote ondernemingen. In verband met de internationale positie, zijn de engineers van Motortronics actieve leden van IEC werkgroepen die wereldwijd standaarden voor producten voorbereiden. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten zijn zij dan ook volledig op de hoogte van de meest actuele eisen van CENELEC, IEC, CCC, CSA en UL.