Skip to main content
Reliance SCADA logo

Licentiestructuur

Reliance_logo_wit

Licentiestructuur

Reliance 4 SCADA licentiestructuur

Het Reliance 4 SCADA systeem kent Design-licenties (ontwikkelomgeving) en Runtime-licenties (productieomgeving). 

Reliance Design-licenties bieden de mogelijkheid om SCADA applicaties te ontwikkelen en deze in runtime modus uit te voeren voor testdoeleinden. Alle Reliance Design licenties beschikken over alle functionaliteit die nodig is voor het ontwikkelen van volwaardige SCADA toepassingen. Met Design licenties kunnen applicaties worden ontwikkeld voor Runtime of Server licenties die evenveel I/O tags die minder of een gelijk aantal tags bevatten.

Een voorbeeld: Een Reliance Design licentie voor 3.000 I/O tags kan runtime applicaties ontwikkelen voor bijvoorbeeld een Reliance Control licentie tot en met 3.000 I/O tags.

Reliance 4 design

Reliance Runtime-licenties bieden de mogelijkheid om SCADA applicaties uit te voeren die zijn ontwikkeld met een Reliance Design-licentie. Met een Reliance Runtime-licentie kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de ontwikkelde applicatie.

  • Reliance Control is een runtime module die kan worden gebruikt voor standalone of netwerk-toepassingen. In standalone toepassingen communiceert Reliance Control direct met de PLC. In netwerktoepassingen communiceert Reliance Control met een Reliance Server module. Met Reliance Control kunt u onder andere bedienen, visualiseren en loggen.
  • Reliance Control Server-licenties hebben dezelfde functionaliteit als de Control en kunnen tevens fungeren als communicatie server voor Runtime modules of Thin Client modules. Daarnaast kunnen deze licenties data loggen die in het proces worden waargenomen.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van Reliance toepassingen met de benodigde licenties.

Reliance 4 Control

Nieuwsbrief

Ontvang elk kwartaal onze nieuwsbrief met nieuws over producten, evenementen en wetenswaardigheden.

Standalone toepassing (1 PC ↔ 1 of meerdere PLC’s)

Een stand-alone toepassing bestaat uit één bedienstation (PC) en 1 of meerdere PLC’s in de productieomgeving. 


A

Een dergelijke applicatie kan worden ontwikkeld met een Reliance Design licentie.

Reliance Standalone

B

De productie opstelling in dit voorbeeld bestaat uit één bedienstation (PC) welke is verbonden aan één of meerdere PLC’s. Dit bedienstation kan worden voorzien van een Reliance Control licentie. Het bedienstation kan communiceren met de PLC via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.


Netwerk toepassing (2 PC’s ↔ 1 of meerdere PLC’s)

Een netwerktoepassing kan bestaan uit twee of meer bedienstations (B en C) en één of meerdere PLC’s in de productieomgeving .


A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

Reliance Netwerk_2PC_1PLC

B en C

De productieomgeving in dit voorbeeld bestaat uit bedienstation (B) die is verbonden aan de PLC en bedienstation (C). Bedienstation (B) biedt zijn gegevens aan bedienstation (C).

Bedienstation (B) dient voorzien te worden van een Reliance Control Server licentie. Het bedienstation kan communiceren met de PLC via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

Bedienstation (C) dient voorzien te worden van een Reliance Control licentie.


Netwerk toepassing (2 PC’s ↔ 2 PLC’s)

Een netwerktoepassing kan bestaan uit twee of meer bedienstations (B en C) en meerdere PLC’s in de productieomgeving.


A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

Reliance Netwerk_2PC_2PLC

B en C

De productieomgeving in dit voorbeeld bestaat uit twee bedienstations (B en C) die beiden verbonden zijn met een eigen PLC.

Beide bedienstations hebben lees- en schrijftoegang nodig tot beide PLC’s. Omdat beide bedienstations (B en C) gegevens moeten aanbieden aan elkaar, dienen ze alle twee voorzien te worden van een Reliance Control Server licentie én een Reliance Communicatie Driver voor de communicatie met de PLC’s (of via een OPC Server). 


Toepassing met mogelijkheid om op afstand in te loggen (Thin Client)

Bovenstaande toepassing heeft mogelijkheden om lokaal, of op afstand in te loggen op de applicatie middels een Thin Client module.


A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

Reliance Thin-Clients

B

De productie opstelling in dit voorbeeld bestaat uit één bedienstation (B) welke is verbonden met een PLC. Omdat dit bedienstations (B) zijn gegevens moet aanbieden aan Thin Clients, dient deze voorzien te worden van een Reliance Control Server licentie. De communicatie met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

C, D en E

Een Thin Client module kan worden gebruikt als:

  • Web Client (C);
  • Mobile Client (D);
  • Smart Client (E).

De Thin Client licenties worden als uitbreiding toegevoegd aan de Reliance Control Server licentie van bedienstation (B).


Netwerk toepassing (redundante opstelling)

Bij toepassingen waarbij een hoge mate van beschikbaarheid vereist is, kan gekozen worden voor een redundante opstelling.

De productieomgeving in dit voorbeeld bestaat uit twee servers (B en C) en drie bedienstations (D, E en F). Beide servers zijn
verbonden aan de PLC’s, hebben geen lokale visualisatie en hun gegevens worden aangeboden aan de bedienstations.


A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

Reliance Redundant

B en C

Beide servers (B en C) worden voorzien van een Reliance Control Server licentie. De communicatie met de PLC’s verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

D, E en F

Bedienstations (D, E en F) kunnen worden voorzien van Reliance Control licentie. Deze bedienstations zullen bij opstarten een verbinding maken met server (B). Indien de server wordt afgesloten zullen de bedienstations automatisch verbinding maken met server (C).

De PLC’s kunnen via Ethernet worden aangesloten, maar ook serieel of met behulp van een veldbus.


Koppeling met SCADA systemen anders dan Reliance

Een Reliance 4 SCADA netwerk kan communiceren met SCADA systemen van andere fabrikanten doormiddel van OPC-UA. 


A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

Reliance met ander SCADA systeem

B

De productieomgeving in dit voorbeeld bestaat uit twee bedienstations (B en C). Bedienstation (B) heeft lees- en schrijftoegang tot de PLC en dient voorzien te worden van een Reliance Control Server én Reliance OPC-UA server licentie. 

De communicatie met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

C

Bedienstation (C) werkt met een ander SCADA systeem dan Reliance. Dit SCADA systeem moet een OPC-UA client mogelijkheid hebben. Bedienstation (C) heeft dan lees- en schrijftoegang tot de PLC via bedienstation (B).

Reliance 4 SCADA licentiestructuur

Het Reliance 4 SCADA systeem kent Design-licenties (ontwikkelomgeving) en Runtime-licenties (productieomgeving). 

Reliance Design-licenties bieden de mogelijkheid om SCADA applicaties te ontwikkelen en deze in runtime modus uit te voeren voor testdoeleinden. Alle Reliance Design licenties beschikken over alle functionaliteit die nodig is voor het ontwikkelen van volwaardige SCADA toepassingen. Met Design licenties kunnen applicaties worden ontwikkeld voor Runtime of Server licenties die evenveel I/O tags die minder of een gelijk aantal tags bevatten.

Een voorbeeld: Een Reliance Design licentie voor 3.000 I/O tags kan runtime applicaties ontwikkelen voor bijvoorbeeld een Reliance Control licentie tot en met 3.000 I/O tags.

Reliance Runtime-licenties bieden de mogelijkheid om SCADA applicaties uit te voeren die zijn ontwikkeld met een Reliance Design-licentie. Met een Reliance Runtime-licentie kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de ontwikkelde applicatie.

  • Reliance Control is een runtime module die kan worden gebruikt voor standalone of netwerk-toepassingen. In standalone toepassingen communiceert Reliance Control direct met de PLC. In netwerktoepassingen communiceert Reliance Control met een Reliance Server module. Met Reliance Control kunt u onder andere bedienen, visualiseren en loggen.
  • Reliance Control Server-licenties hebben dezelfde functionaliteit als de Control en kunnen tevens fungeren als communicatie server voor Runtime modules of Thin Client modules. Daarnaast kunnen deze licenties data loggen die in het proces worden waargenomen.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van Reliance toepassingen met de benodigde licenties.

Standalone toepassing
(1 PC ↔ 1 of meerdere PLC’s)

Reliance Standalone

Een stand-alone toepassing bestaat uit één bedienstation (PC) en 1 of meerdere PLC’s in de productieomgeving. 

A

Een dergelijke applicatie kan worden ontwikkeld met een Reliance Design licentie.

B

De productie opstelling in dit voorbeeld bestaat uit één bedienstation (PC) welke is verbonden aan één of meerdere PLC’s. Dit bedienstation kan worden voorzien van een Reliance Control licentie. Het bedienstation kan communiceren met de PLC via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.


Netwerk toepassing
(2 PC’s ↔ 1 PLC)

Reliance Netwerk_2PC_1PLC

Een netwerktoepassing kan bestaan uit twee of meer bedienstations (B en C) en één of meerdere PLC’s in de productieomgeving .

A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

B en C

De productieomgeving in dit voorbeeld bestaat uit bedienstation (B) die is verbonden aan de PLC en bedienstation (C). Bedienstation (B) biedt zijn gegevens aan bedienstation (C).

Bedienstation (B) dient voorzien te worden van een Reliance Control Server licentie. Het bedienstation kan communiceren met de PLC via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

Bedienstation (C) dient voorzien te worden van een Reliance Control licentie.


Netwerk toepassing
(2 PC’s ↔ 2 PLC’s)

Reliance Netwerk_2PC_2PLC

Een netwerktoepassing kan bestaan uit twee of meer bedienstations (B en C) en meerdere PLC’s in de productieomgeving.

A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

B en C

De productieomgeving in dit voorbeeld bestaat uit twee bedienstations (B en C) die beiden verbonden zijn met een eigen PLC.

Beide bedienstations hebben lees- en schrijftoegang nodig tot beide PLC’s. Omdat beide bedienstations (B en C) gegevens moeten aanbieden aan elkaar, dienen ze alle twee voorzien te worden van een Reliance Control Server licentie én een Reliance Communicatie Driver voor de communicatie met de PLC’s (of via een OPC Server). 


Toepassing met mogelijkheid om op afstand in te loggen (Thin Client)

Reliance Thin-Clients

Bovenstaande toepassing heeft mogelijkheden om lokaal, of op afstand in te loggen op de applicatie middels een Thin Client module.

A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

B

De productie opstelling in dit voorbeeld bestaat uit één bedienstation (B) welke is verbonden met een PLC. Omdat dit bedienstations (B) zijn gegevens moet aanbieden aan Thin Clients, dient deze voorzien te worden van een Reliance Control Server licentie. De communicatie met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

C, D en E

Een Thin Client module kan worden gebruikt als:

  • Web Client (C);
  • Mobile Client (D);
  • Smart Client (E).

De Thin Client licenties worden als uitbreiding toegevoegd aan de Reliance Control Server licentie van bedienstation (B).


Netwerk toepassing
(redundante opstelling)

Reliance Redundant

Bij toepassingen waarbij een hoge mate van beschikbaarheid vereist is, kan gekozen worden voor een redundante opstelling.

De productieomgeving in dit voorbeeld bestaat uit twee servers (B en C) en drie bedienstations (D, E en F). Beide servers zijn
verbonden aan de PLC’s, hebben geen lokale visualisatie en hun gegevens worden aangeboden aan de bedienstations.

A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

B en C

Beide servers (B en C) worden voorzien van een Reliance Control Server licentie. De communicatie met de PLC’s verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

D, E en F

Bedienstations (D, E en F) kunnen worden voorzien van Reliance Control licentie. Deze bedienstations zullen bij opstarten een verbinding maken met server (B). Indien de server wordt afgesloten zullen de bedienstations automatisch verbinding maken met server (C).

De PLC’s kunnen via Ethernet worden aangesloten, maar ook serieel of met behulp van een veldbus.


Koppeling met SCADA systemen anders dan Reliance

Reliance met ander SCADA systeem

Een Reliance 4 SCADA netwerk kan communiceren met SCADA systemen van andere fabrikanten doormiddel van OPC-UA. 

A

Een dergelijke applicatie wordt ontwikkeld met een Reliance Design licentie op ontwikkelstation (A).

B

De productieomgeving in dit voorbeeld bestaat uit twee bedienstations (B en C). Bedienstation (B) heeft lees- en schrijftoegang tot de PLC en dient voorzien te worden van een Reliance Control Server én Reliance OPC-UA server licentie. 

De communicatie met de PLC verloopt via een OPC Server of een Reliance Communicatie Driver.

C

Bedienstation (C) werkt met een ander SCADA systeem dan Reliance. Dit SCADA systeem moet een OPC-UA client mogelijkheid hebben. Bedienstation (C) heeft dan lees- en schrijftoegang tot de PLC via bedienstation (B).